Main Menu

Zespół Zarządzający

 1. Kierownik Projektu – Franciszek BROMBEREK
 2. Asystent Kierownika Projektu – Aneta GAPIŃSKA
 3. Koordynator ds. IT  – Mariusz ALEKSIEWICZ
 4. Koordynator ds. Zamówień – Marek KREFT (+ 2 osoby w 2018 r.)
 5. Koordynator ds. Osobowych – Małgorzata KWIATKOWSKA
 6. Koordynator ds. Umiędzynarodowienia – Magdalena KAPELA
 7. Koordynator ds. Laboratoriów dronów – Damian LEDZIŃSKI
 8. Koordynator ds. Szkoleń – vacat
 9. Koordynator ds. Staży – od 2019 r.
 10. Koordynator ds. PROMOCJI – Kinga STEFANIUK
 11. Koordynator ds. Finansowych – Małgorzata NIEMCZYK
 12. Rozliczanie Projektu – firma (umowa zlecenie – w trakcie wyboru PZP)

 


BIURO PROJEKTU: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 8248, e-mail: bfrank@utp.edu.pl