Main Menu

Uczestnicy Projektu

Projekt NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA – kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią skierowany jest do:

  1. Studentów 4-7 semestru wszystkich wydziałów UTP,
  2. Kadry dydaktycznej w zakresie podniesienia kompetencji dydaktycznych i cyfrowych,
  3. Kadry kierowniczej, zarządczej i administracyjnej uczelni w zakresie podniesienia kompetencji zarządczych i cyfrowych.

 

 


BIURO PROJEKTU: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 8248, e-mail: bfrank@utp.edu.pl