Main Menu

Postęp projektu

STAN REALIZACJI:

  • Przygotowania wzorów formularzy dokumentacji.
  • Przygotowania do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych w zakresie szkoleń i warsztatów.
  • Prace związane z uruchomieniem specjalności:
  • programy dla specjalności – (programowanie dronów WTIiE – zatwierdzona przez Senat, na WIM w przygotowaniu na czerwiec),
  • budowa lądowiska i laboratoriów dronów (2 lab)
  • Przygotowania do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych – obsługa rozliczeń projektu.
  • Wstępne prace nad przyjazdem profesorów wizytujących.
  • Prace dotyczące promocji – plakaty, naklejki, strona internetowa.

 

 


BIURO PROJEKTU: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 8248, e-mail: bfrank@utp.edu.pl