Main Menu

Opis projektu

Nr projektu 03.05.00-00-z083/17

Tytuł projektu NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA – kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią

Beneficjent:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Czas realizacji: 04.2018 r. – 30.03.2022 r.

Wartość dofinansowania: 11 367 333,14 zł

Cel projektu:Wzrost jakości zarządzania uczelnią oraz wzrost kompetencji u 1700 studentów UTP – 4 ostatnie semestry (816 K i 884 M), 200 pracowników dydaktycznych (96 K i 104 M) oraz 100 pracowników kadry zarządczej i administracyjnej (80 K i 20 M) 7 wydziałów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy w terminie do 31 marca 2022 r. poprzez uruchomienie nowych specjalizacji, realizację programów stażowych dopasowanych do potrzeb gospodarki, realizację szkoleń i warsztatów dla studentów, pracowników dydaktycznych, kadry zarządzającej i administracyjnej oraz wdrożenie narzędzia informatycznego do wspierania zarządzania uczelnią.

 

 


BIURO PROJEKTU: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 8248, e-mail: bfrank@utp.edu.pl