Main Menu

Komitet Sterujący

 1. Kierownik Projektu – Franciszek BROMBEREK
 2. Prodziekani ds. Dydaktycznych i Studenckich
  • dr inż. Marek RAMCZYK WBAiIŚ
  • dr inż. Aleksandra ROŚLEWSKA WHiBZ
  • dr hab. inż. Janusz MUSIAŁ WIM
  • dr hab. inż. Anna LIGOCKA WRiB
  • dr inż. Mścisław ŚRUTEK WTIiE
  • dr Grażyna GOZDECKA WIiICh
  • dr Małgorzata MICHALCEWICZ-KANIOWSKA WZ
 3. Z-ca Kanclerza ds. IT – Mariusz ALEKSIEWICZ

 

 


BIURO PROJEKTU: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 8248, e-mail: bfrank@utp.edu.pl