Działania w zakresie dronów są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z kwalifikacjami związanymi z szeroko pojętym lotnictwem bezzałogowym.

W ramach projektu powstały dwie specjalności :

 • Konstrukcja Dronów
 • Programowanie Dronów

oraz przygotowano zaplecze techniczne i laboratoryjne do prowadzenia tych specjalności

 • warsztaty z zakresu bezzałogowych statków powietrznych.
 • laboratoria bezzałogowych statków powietrznych.

Ponadto

Uczelnia została wpisana do rejestru podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 287 RPS-04/2019, co umożliwia przeprowadzanie szkoleń UAVO VLOS, BVLOS, oraz INS.

W ramach obu uruchomionych specjalności oprócz wielu zajęć przewidzianych programem studiów studenci przechodzą również przez szkolenie UAVO BVLOS i mają możliwość zdobycia uprawnień UAVO BVLOS uprawniających do lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku. Studenci mają opłacone badania lotniczo-lekarskie, ubezpieczenie OC operatora drona oraz opłatę egzaminacyjną.

Specjalność: Konstrukcja Dronów

Jest to specjalność na studiach II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.

Przedmioty w ramach Konstrukcji Dronów:

 1. Bezzałogowe statki powietrzne
 2. Materiały stosowane w lotnictwie
 3. Napędy i sterowanie dronów
 4. Wybrane elementy z zakresu programowanie
 5. Metody numeryczne
 6. Konstruowanie dronów

Część zajęć odbywa się w laboratorium  Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy.

Specjalność Programowanie Dronów

Jest to specjalność na studiach II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.

Przedmioty w ramach Programowania Dronów:

 1. Wybrane elementy z zakresu programowania bezzałogowych statków powietrznych
 2. Autonomiczne bezzałogowe statki powietrzne
 3. Budowa bezzałogowych statków powietrznych
 4. Zarządzanie i koordynacja floty bezzałogowej
 5. Czynności operacyjne podczas używania dronów

Jest to jedyna tego typu specjalność w Polsce, gdzie nacisk jest położony na autonomię lotów, oraz na loty w roju.

Warsztaty z zakresu Bezzałogowych Statków Powietrznych

W ramach projektu PO WER realizowane są następujące warsztaty dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów pierwszego stopnia oraz wszystkich semestrów studiów drugiego stopnia:

 1. zajęcia warsztatowe w Laboratorium Konstrukcji Dronów
 2. zajęcia warsztatowe w Laboratorium Programowania Dronów
 3. zajęcia warsztatowe na symulatorach lotu
 4. zajęcia warsztatowe na placu manewrowym (loty dronem)

Ponadto istnieje możliwość uzyskania uprawnień UAVO VLOS przez studentów uczestniczących w warsztatach.

Laboratoria bezzałogowych statków powietrznych

W ramach projektu zostały utworzone i wyposażone  następujące laboratoria:

 1. Laboratorium Konstrukcji Dronów – wyposażone w obrabiarki i narzędzia niezbędne do budowy dronów.
 2. Laboratorium Programowania Dronów, w tym laboratorium do lotów w pomieszczeniu.